Genel Bilgiler


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10.05.2013 tarihli 24215 sayılı yazısıyla Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır. İki yıl sonra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 18.06.2015 tarihli 33909 sayılı yazısıyla Tıbbi Mikrobiyoloji doktora programı açılmıştır.
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans programı mezunları (tıbbi mikrobiyoloji bilim uzmanı), sağlık bilimleri alanında çalışabilecek, temel laboratuvar becerilerini kazanmış elemanlar olarak yetiştirilir. Ana araştırma faaliyetleri bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, immünoloji ve bu alanlara moleküler mikrobiyolojinin uygulama konularını kapsamaktadır.
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı doktora mezunları (tıbbi mikrobiyoloji bilim doktoru), sağlık bilimleri alanında çalışabilecek, temel laboratuvar becerilerini kazanmış elemanlar yanında ders anlatabilme, konferanslarda sunum yapabilme, bir bilimsel araştırma projesi kurgulayıp yönetebilme konusunda yetiştirilirler. Ana araştırma faaliyetleri bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, immünoloji ve bu alanlara moleküler mikrobiyolojinin uygulama konularını kapsamaktadır.

Anabilim dalımız 2010 yılından beri Yüksek Öğretim ve/veya Sağlık Bakanlığı’ndan kadrolu tıpta uzmanlık öğrencisi kabul ederek uzmanlık eğitimi vermektedir.
Tıp Fakültesi lisans eğitimi haricinde, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu kapsamında teorik ve pratik tıbbi mikrobiyoloji servi dersleri hizmeti vermektedir.
Anabilim dalımız ikisi profesör, üçü doçent ve ikisi doktor öğretim üyesi olarak yedi öğretim üyesinden oluşmaktadır. Bir öğretim elemanı, bir araştırma görevlisi ve altı tıpta uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır. Ayrıca lisansüstü eğitiminde halı hazırda kayıtlı altı tezli yüksek lisans, sekiz doktora öğrencisi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Zihni Açar YAZICI
Doç. Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
Doç. Dr. Aziz Ramazan DİLEK
Doç. Dr. Kazım ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Saliha EKŞİ
Dr. Öğr. Üyesi İlkay BAHÇECİ
Arş. Gör. Sena ŞAHİN AKTURA
Öğr. Gör. Nebahat EJDER